Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19148:2021

Geografisk information - Linjära referenssystem (ISO 19148:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19148:2021

Geografisk information - Linjära referenssystem (ISO 19148:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar ett schema för referenssystem som baserar sig på avstånd längs, och vinkelrätt mot, en linje. Ett sådant referenssystem lämpar sig för företeelser som ledningar, rör, vägar, floder, järnvägar och farleder.

Standarden visar hur man med referenssystemet knyter annan information till sådana företeelser.

Standarden vänder sig till den som konstruerar applikationsscheman där ett sådant referenssystem används.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This document specifies a conceptual schema for locations relative to a one-dimensional object as measurement along (and optionally offset from) that object. It defines a description of the data and operations required to use and support linear referencing. This document is applicable to transportation, utilities, environmental protection, location-based services and other applications which define locations relative to linear objects. For ease of reading, most examples discussed in this document come from the transportation domain.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19148:2021

Geografisk information - Linjära referenssystem (ISO 19148:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Linear referencing (ISO 19148:2021)

Artikelnummer: STD-80028986

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-05-05

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN ISO 19148:2012