Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19148:2012

Geografisk information - Linjära referenssystem (ISO 19148:2012)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19148:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19148:2012

Geografisk information - Linjära referenssystem (ISO 19148:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar ett schema för referenssystem som baserar sig på avstånd längs, och vinkelrätt mot, en linje. Ett sådant referenssystem lämpar sig för företeelser som ledningar, rör, vägar, floder, järnvägar och farleder.

Standarden visar hur man med referenssystemet knyter annan information till sådana företeelser.

Standarden vänder sig till den som konstruerar applikationsscheman där ett sådant referenssystem används.

Revidering pågår

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This International Standard shall:
Provide means to geo reference information to any linear features like wiring, pipelines, shorelines, rivers, roads, rails, seaways and other linear infrastructures by suggesting a model for a common Linear Referencing System, "LRS".

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19148:2012

Geografisk information - Linjära referenssystem (ISO 19148:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Linear referencing (ISO 19148:2012)

Artikelnummer: STD-85522

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-27

Antal sidor: 104

Ersätts av: SS-EN ISO 19148:2021