Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19144-1:2012

Geografisk information - Klassningssystem - Del 1: Struktur för klassningssystem (ISO 19144-1:2009)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN ISO 19144-1:2012/AC:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19144-1:2012

Geografisk information - Klassningssystem - Del 1: Struktur för klassningssystem (ISO 19144-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar en modell för klassificering med hjälp av indelningsklasser och deras klassificeringsdefinitioner.

Standarden baseras på standarden för yttäckande representation SS-EN ISO 19123 och på registerstandarden SS-EN ISO 19135-1.

Standarden ger möjlighet att bygga klassificeringssystem för olika sorters växtlighet, bebyggelse och dylikt.

Standarden vänder sig till den som konstruerar, upprättar och underhåller sådana klassificeringssystem. 

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
ISO 19144-1:2009 establishes the structure of a geographic information classification system, together with the mechanism for defining and registering the classifiers for such a system. It specifies the use of discrete coverages to represent the result of applying the classification system to a particular area and defines the technical structure of a register of classifiers in accordance with ISO 19135.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19144-1:2012

Geografisk information - Klassningssystem - Del 1: Struktur för klassningssystem (ISO 19144-1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification system structure (ISO 19144-1:2009)

Artikelnummer: STD-85984

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-04-06

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-ISO 19144-1:2009