Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19123:2007

Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande representation (ISO 19123:2005)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19123-1:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19123:2007

Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande representation (ISO 19123:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som förklarar hur man ska beskriva fenomen som har utbredning och som varierar i en så kallad domän, alltså i rummet och eventuellt i tiden. Till varje position i domänen kopplas värden för objekttyper som nederbörd, växtlighet, temperatur, vattendjup eller befolkningstäthet.

Termen "coverage" översätts ofta med "yttäckande representation". Det begrepp som används i standarden avser dock såväl linjetäckande, yttäckande som volymtäckande och kan vara 2D (platt på marken) eller 3D samt ha med tidsdimensionen.
Översättningen bör därför göras till ett mer generellt begrepp och dessutom ha koppling till "feature type" alltså objekttyp. Termen domänobjekttyp kan användas och definieras som objekttyp vars objekt definierar ett rumslig, temporal eller rumstemporal domän inom vilket objektets uppgifter kan variera med positionen.
Standarden innehåller ett standardschema med klasser som ska användas som typer för attribut och associationer hos klasser som motsvarar domänobjekttyper.
Standarden vänder sig till den som vill använda ISO 19100-standarderna för rasterdata och kunna hantera dessa på ett likanade sätt
som vektordata.

Standarden är under revidering och ska ersättas med en standard i flera delar.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Modellera geodata - för att beskriva verkligheten bakom dem

Omfattning
This International Standard defines a conceptual schema for the spatial characteristics of coverages. Coverages support mapping from a spatial, temporal or spatiotemporal domain to feature attribute values where feature attribute types are common to all geographic positions within the domain. A coverage domain consists of a collection of direct positions in a coordinate space that may be defined in terms of up to three spatial dimensions as well as a temporal dimension. Examples of coverages include rasters, triangulated irregular networks, point coverages and polygon coverages. Coverages are the prevailing data structures in a number of application areas, such as remote sensing, meteorology and mapping of bathymetry, elevation, soil and vegetation. This International Standard defines the relationship between the domain of a coverage and an associated attribute range. The characteristics of the spatial domain are defined whereas the characteristics of the attribute range are not part of this standard.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19123:2007

Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande representation (ISO 19123:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Schema for coverage geometry and functions (ISO 19123:2005)

Artikelnummer: STD-60465

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-12

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-ISO 19123:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 19123-1:2023