Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19135-1:2015

Geografisk information - Procedurer för registrering - Del 1: Grunder (ISO 19135-1:2015)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 19135-1:2015/A1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19135-1:2015

Geografisk information - Procedurer för registrering - Del 1: Grunder (ISO 19135-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 251 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 251 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 601,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar metoder för att konstruera, förbereda, underhålla och publicera ett eller flera samhörande register. En generell definition av ett register är en förteckning över unika identifierare och beskrivningar av det som identifierarna identifierar.

Standarden definierar olika roller kring ett register, exempelvis den som äger, förvaltar, driftar, föreslår ändringar och hämtar information från registret.

Standarden fungerar för alla typer av data, inte bara geodata och innehåller ett schema som specificerar grundläggande data.

Standarden vänder sig till den som specificerar och konstruerar register eller system av flera register. 

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Exempel: DGIWG Feature and Attribute Data Registry

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
This part of ISO 19135 specifies procedures to be followed in establishing, maintaining, and publishing registers of unique, unambiguous, and permanent identifiers and meanings that are assigned to items of geographic information. In order to accomplish this purpose, this part of ISO 19135 specifies elements that are necessary to manage the registration of these items.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19135-1:2015

Geografisk information - Procedurer för registrering - Del 1: Grunder (ISO 19135-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 251 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 251 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 601,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals (ISO 19135-1:2015)

Artikelnummer: STD-8017191

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-09

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN ISO 19135:2007