Standard Svensk standard · SS-ISO 19144-1:2009

Geografisk information - Klassningssystem - Del 1: Struktur för klassningssystem (ISO 19144-1:2009, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19144-1:2012

Omfattning
This part of ISO 19144 establishes the structure of a geographic information classification system, together with the mechanism for defining and registering the classifiers for such a system. It specifies the use of discrete coverages to represent the result of applying the classification system to a particular area and defines the technical structure of a register of classifiers in accordance with ISO 19135.

The structure can be used to develop specific classification systems that address particular application areas, specified in other parts of ISO 19144.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification system structure (LCCS) (ISO 19144-1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70747

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-07

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-EN ISO 19144-1:2012