Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157-1:2023

Geografisk information - Datakvalitet - Del 1: Allmäna krav (ISO 19157-1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157-1:2023

Geografisk information - Datakvalitet - Del 1: Allmäna krav (ISO 19157-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver datakvalitetsegenskaper (fullständighet, lägesnoggrannhet, etc.) som är intressanta för geodata samt olika metoder för att ange kvantitativa bestämningar av dessa, så kallade datakvalitetsmått. Datakvalitetsmåtten är vad som i praktiken används för att ställa krav på, utvärdera och rapportera datakvalitet.

Standarden innehåller ett schema med klasser som används i schemat för metadata (SS-EN ISO 19115-1), schemat för dataproduktspecifikationer (SS-EN ISO 19131) och i applikationsscheman.

Standarden vänder sig till den som vill förstå datakvalitet eller som vill välja befintliga eller konstruera nya datakvalitetsmått.

Läs beskrivningen i Online Browsing Platform (OBP)

Läs mer om: Specificera geodata - så att de kan produceras eller erbjudas 

Läs mer om: Beskriva geodata - så att andra kan utvärdera dem

Omfattning
This document establishes the principles for describing the quality of geographic data. It:
—    defines a well-considered system of components for describing data quality;
—    defines the process for defining additional, domain-specific components for describing data quality;
—    specifies components and the content structure of data quality measures;
—    describes general procedures for evaluating the quality of geographic data;
—    establishes principles for reporting data quality.
This document is applicable to data producers providing quality information to describe and assess how well a dataset conforms to its product specification and to data users attempting to determine whether or not specific geographic data are of sufficient quality for their particular application.
This document does not attempt to define minimum acceptable levels of quality for geographic data. Such information is usually present as a requirement in a data product specification, defined in accordance with ISO 19131, for example.

Ämnesområden

Kvalitet Allmänt (03.120.01) Övrigt kvalitet (03.120.99) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19157-1:2023

Geografisk information - Datakvalitet - Del 1: Allmäna krav (ISO 19157-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data quality - Part 1: General requirements (ISO 19157-1:2023)

Artikelnummer: STD-80042538

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-05-02

Antal sidor: 116

Ersätter: SS-EN ISO 19157:2013 , SS-EN ISO 19157:2013 , SS-EN ISO 19157:2013/A1:2018