Standard Svensk standard · SS-ISO 19147:2016

Geografisk information - Bytesplatser (ISO 19147:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19147:2016

Geografisk information - Bytesplatser (ISO 19147:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar ett schema för att beskriva bytesplatser, som är gemensamma platser för byte av transportnät och/eller transportsätt. Exempel på bytesplatser är tågstationer, busshållplatser, hamnar och flygplatser. Schemat innehåller också klasser för platser där transporter börjar och slutar och platser via vilka man kan nå bytesplatserna.

Standarden vänder sig till den som konstruerar applikationsscheman där bytesplatser ingår.

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This International Standard specifies the data types and code lists associated with those types for the implementation of transfer nodes and their services in transport modelling and location based services.This International Standard includes the following:— defines transfer nodes in a multimodal way so that the definition is general and valid for all types of transport means and modes;— links transfer nodes to a location;— focuses on the attributes defining the transfer node in relation to nodes in mode-specific networks;— defines the attributes of transfer nodes that are relevant for travel planning and modelling of interoperable transport systems by transport planners;— defines a set of services and facilities that may be related to transfer nodes and a way to provide information on accessibility, deviations and restrictions related to these services and facilities.This International Standard is applicable for transport infrastructure owners and operators when defining and/or describing their transport infrastructure and for transport-related Service Providers when providing information to travellers and others.This International Standard is limited to the transport of persons and is also limited to the static getting-on and getting-off points. The main focus is on transfer nodes being part of public transport networks, that are located in road networks, but this International Standard is also applicable for transfer nodes in rail networks and in air and sea transport networks.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19147:2016

Geografisk information - Bytesplatser (ISO 19147:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Transfer Nodes (ISO 19147:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8018915

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 76