Närmast relaterade standarder till ISO 19157

De två standarder som har en särskild koppling till ISO 19157 är ISO 19131 Specifikation av datamängder och ISO 19115 Metadata för geodata.

ISO 19131 Specifikation av datamängder

Standard som anger struktur och innehåll för dataproduktspecifikationer, för hur de krav som ska kunna ställas på en geodatamängd eller en serie av geodatamängder ska uttryckas. Standarden anger ett schema för information som specificerar uppgifter som applikationsschema, referenssystem i tid och rum, datakvalitet, insamling och underhåll. Standarden gör det möjligt att göra separata specifikationer som omfattar godtyckliga delar eller aspekter av en datamängd (specification scopes), exempelvis data av en viss objekttyp eller data om ett visst geografiskt område. I dataproduktspecifikationen ingår krav på datakvalitet. Själva datakvalitetsuppgifterna specificeras dock av den särskilda standarden för datakvalitet ISO 19157.

Standarden vänder sig till den som vill definiera och erbjuda sina dataprodukter på ett enhetligt sätt och till den som vill ställa krav på geodata vid upphandling. Revidering pågår för närvarande av denna standard.

En handbok på svenska om användning av standarden har tagits fram SIS-TR 40, se vidare nedan.

ISO 19115 Metadata för geodata

Standard som anger struktur och innehåll för metadata för geodata. Standarden anger ett schema för information som beskriver en eller en serie av geodatamängder eller en IT-baserad geodatatjänst. Enskilda klasser i schemat är också tänkta att kunna användas i applikationsscheman. Standarden är mycket flexibel och gör det möjligt att göra separata beskrivningar som omfattar godtyckliga delar eller aspekter av en datamängd eller en tjänst (metadata scopes), exempelvis data av en viss objekttyp eller data om ett visst geografiskt område. Standarden anger också hur man kan lägga till temaspecifika metadata. I metadata ingår rapportering av datakvalitet. Själva datakvalitetsuppgifterna specificeras dock av ISO 19157.

Standarden vänder sig framför allt till den som vill göra anpassningar för särskilda tillämpningar.

Den viktiga trion av standarder för kvalitet i geodata.