Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19116:2020

Geografisk information - Positioneringstjänster (ISO 19116:2019)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 19116:2020/A1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19116:2020

Geografisk information - Positioneringstjänster (ISO 19116:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 118 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 118 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 388,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar och beskriver olika positioneringstjänster. Standarden innehåller även ett gränssnitt som specificerar struktur och innehåll för positionsdata. Gränssnittet avser överföring av data från olika typer av positioneringssystem, exempelvis för satellitnavigering, till applikationer som använder dessa positionsdata.

Standarden vänder sig till utvecklare av sådana applikationer och positioneringssystem.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This document specifies the data structure and content of an interface that permits communication between position-providing device(s) and position-using device(s) enabling the position-using device(s) to obtain and unambiguously interpret position information and determine, based on a measure of the degree of reliability, whether the resulting position information meets the requirements of the intended use.
A standardized interface for positioning allows the integration of reliable position information obtained from non-specific positioning technologies and is useful in various location-focused information applications, such as surveying, navigation, intelligent transportation systems (ITS), and location-based services (LBS).

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19116:2020

Geografisk information - Positioneringstjänster (ISO 19116:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 118 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 118 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 388,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Positioning services (ISO 19116:2019)

Artikelnummer: STD-80019123

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-01-02

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO 19116:2006