Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19116:2006

Geografisk information - Positioneringstjänster (ISO 19116:2004)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19116:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19116:2006

Geografisk information - Positioneringstjänster (ISO 19116:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar och beskriver olika positioneringstjänster. Standarden innehåller även ett gränssnitt som specificerar struktur och innehåll för positionsdata. Gränssnittet avser överföring av data från olika typer av positioneringssystem, exempelvis för satellitnavigering, till applikationer som använder dessa positionsdata.

Standarden vänder sig till utvecklare av sådana applikationer och positioneringssystem.

Läs beskrivningen i ISO/TC 211 Standards Guide

Läs mer om: Tillämpa geodata - för lägesbaserade tjänster

Omfattning
This International Standard specifies the data structure and content of an interface that permits communication between position-providing device(s) and position-using device(s) so that the position-using device(s) can obtain and unambiguously interpret position information and determine whether the results meet the requirements of the use. A standardized interface of geographic information with position allows the integration of positional information from a variety of positioning technologies into a variety of geographic information applications, such as surveying, navigation and intelligent transportation systems. This International Standard will benefit a wide range of applications for which positional information is important.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19116:2006

Geografisk information - Positioneringstjänster (ISO 19116:2004)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Positioning services (ISO 19116:2004)

Artikelnummer: STD-44763

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-09

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-ISO 19116:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 19116:2020