Standard Svensk standard · SS-ISO 19160-1:2016

Adressering - Del 1: Begreppsmodell (ISO 19160-1:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19160-1:2016

Adressering - Del 1: Begreppsmodell (ISO 19160-1:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver hur ett adressystem ska beskrivas. Den definierar några grundläggande begrepp och innehåller ett schema med basklasser för klasser som beskriver olika typer av adresskomponenter. Syftet med standarden är att man ska kunna beskriva, förstå, jämföra och mappa mellan olika adressystem. Både belägenhetsadresser och postadresser kan beskrivas.

Standarden vänder sig till den som vill beskriva ett adressystem.

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This part of ISO 19160 defines a conceptual model for address information (address model), together with the terms and definitions that describe the concepts in the model. Lifecycle, metadata, and address aliases are included in the conceptual model. The model is presented in the Unified Modeling Language (UML).The model provides a common representation of address information, independent of actual addressing implementations. It is not intended to replace conceptual models proposed in other specifications, but provides a means to cross-map between different conceptual models for address information and enables the conversion of address information between specifications.The model provides a basis for developing address specifications by individual countries or communities.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19160-1:2016

Adressering - Del 1: Begreppsmodell (ISO 19160-1:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Addressing - Part 1: Conceptual model (ISO 19160-1:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8021171

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-29

Antal sidor: 72