Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19139-1:2019

Geografisk information - Implementering med XML-schema - Del 1: Kodningsregler (ISO/TS 19139-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19139-1:2019

Geografisk information - Implementering med XML-schema - Del 1: Kodningsregler (ISO/TS 19139-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines XML based encoding rules for conceptual schemas specifying types that describe geographic resources. The encoding rules support the UML profile as used in the UML models commonly used in the standards developed by ISO/TC 211. The encoding rules use XML schema for the output data structure schema.
The encoding rules described in this document are not applicable for encoding UML application schema for geographic features (see ISO 19136 for those rules).

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19139-1:2019

Geografisk information - Implementering med XML-schema - Del 1: Kodningsregler (ISO/TS 19139-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - XML schema implementation - Part 1: Encoding rules (ISO/TS 19139-1:2019)

Artikelnummer: STD-80017584

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-18

Antal sidor: 52

Ersätter: SIS-CEN ISO/TS 19139:2009