Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19136-1:2020

Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 1: Grunder (ISO 19136-1:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19136-1:2020

Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 1: Grunder (ISO 19136-1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som beskriver GML (Geography Markup Language). GML är en XML-vokabulär för definition, lagring och överföring av geodata. Ursprungligen utvecklades GML av Open Geospatial Consortium (OGC). I denna standard har ISO/TC211 i samarbete med OGC harmonierat GML med ISO 19100-serien. Standarden beskriver GML som ett XML-schema. Detta finns tillgängligt för nedladdning. Standarden beskriver också hur ett applikationsschema ska översättas till ett XML-schema för att beskriva kodningen av motsvarande geodata.

Standarden vänder sig till den som ska beskriva sådan kodning.

Läs mer om standarden på ISO (Online Browsing Platform, OBP)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
The Geography Markup Language (GML) is an XML encoding in accordance with ISO 19118 for the transport and storage of geographic information modelled in accordance with the conceptual modelling framework used in the ISO 19100 series of International Standards and including both the spatial and non-spatial properties of geographic features.
This document defines the XML Schema syntax, mechanisms and conventions that:
— provide an open, vendor-neutral framework for the description of geospatial application schemas for the transport and storage of geographic information in XML;
— allow profiles that support proper subsets of GML framework descriptive capabilities;
— support the description of geospatial application schemas for specialized domains and information communities;
— enable the creation and maintenance of linked geographic application schemas and datasets;
— support the storage and transport of application schemas and datasets;
— increase the ability of organizations to share geographic application schemas and the information they describe.
Implementers can decide to store geographic application schemas and information in GML, or they can decide to convert from some other storage format on demand and use GML only for schema and data transport.
NOTE If an ISO 19109 conformant application schema described in UML is used as the basis for the storage and transportation of geographic information, this document provides normative rules for the mapping of such an application schema to a GML application schema in XML Schema and, as such, to an XML encoding for data with a logical structure in accordance with the ISO 19109 conformant application schema.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19136-1:2020

Geografisk Information - Geography Markup Language (GML) - Del 1: Grunder (ISO 19136-1:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 1: Fundamentals (ISO 19136-1:2020)

Artikelnummer: STD-80021461

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-04-21

Antal sidor: 380

Ersätter: SS-EN ISO 19136:2009