Standard Svensk standard · SS-ISO 19155:2012

Geografisk information - Arkitektur för platsidentifierare (PI) (ISO 19155:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19155:2012

Geografisk information - Arkitektur för platsidentifierare (PI) (ISO 19155:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som definierar en arkitektur och ett schema för identifierare för platser (PI) och ett gränssnitt för en registertjänst för dessa identifierare. Platser kan vara punktformiga eller ha utbredning. Identifierarna kan följa olika regelverk. Med registertjänsten ska det vara möjligt att koppla ihop och hitta identifierare som avser samma plats.

Standarden visar också hur PI ska GML-kodas. Ett exempel:

<PI_PlaceIdentifier gml:id="PI01">
    <rs>park-registry.net</rs>
    <value>Hibiya Park</value>
</PI_PlaceIdentifier>

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
ISO 19155:2012 specifies an architecture that defines a reference model with an encoding method for an identifier of a place. The concept of "place" within ISO 19155:2012 includes "places" not only in the real world but also those in the virtual world. These "places" are identified using either coordinate identifiers, geographic identifiers, or virtual world identifiers such as URI. In ISO 19155:2012, an identifier of a place is referred to as a Place Identifier (PI).
The reference model defines a mechanism to match multiple Place Identifiers to the same place. In addition, a data structure and set of service interfaces are also defined in this reference model.
ISO 19155:2012 is applicable to location based services, emergency management services and other application domains that require a common architecture, across specific domains, for the representation of place descriptions using coordinate, geographic, or virtual world identifiers.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19155:2012

Geografisk information - Arkitektur för platsidentifierare (PI) (ISO 19155:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Place Identifier (PI) architecture (ISO 19155:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88350

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-17

Antal sidor: 56