GeoJSON

Specifikation för kodningsformat för geometrier och för datauppgifter som hör ihop med dessa. Formatet är särskilt lämpat som gränssnitt för JavaScript-program. Läs mer om det här.