Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-2:2016

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 2: Lidar

Status: Gällande

Teknisk specifikation som behandlar kalibrering, validering och certifiering av Lidar.

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This part of ISO/TS 19159 defines the data capture method, the relationships between the coordinate reference systems and their parameters, as well as the calibration of airborne lidar (light detection and ranging) sensors.

This part of ISO/TS 19159 also standardizes the service metadata for the data capture method, the relationships between the coordinate reference systems and their parameters and the calibration procedures of airborne lidar systems as well as the associated data types and code lists that have not been defined in other ISO geographic information international standards.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data - Part 2: Lidar

Artikelnummer: STD-8020420

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-13

Antal sidor: 48