Standard Svensk standard · SS-ISO 19145:2015

Geografisk information - Register för representation av geografiskt läge (ISO 19145:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19145:2015

Geografisk information - Register för representation av geografiskt läge (ISO 19145:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar hur man skapar, förvaltar och publicerar ett register över olika sätt att representera ett geografiskt läge. Den specificerar även hur sådana register implementeras med XML. Standarden bygger på registerstandarden SS-EN ISO 19135-1 och kodningsspecifikationen SIS-ISO/TS 19135-2.
Standarden vänder sig i första hand till den som tar fram ett globalt register för detta men kan också vara användbar som ett exempel på tillämpning av registerstandarden.

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
ISO 19145:2013 specifies the process for establishing, maintaining and publishing registers of representation of geographic point location in compliance with ISO 19135. It identifies and describes the information elements and the structure of a register of representations of geographic point location including the elements for the conversion of one representation to another.
ISO 19145:2013 also specifies the XML implementation of the required XML extension to ISO/TS 19135-2, for the implementation of a register of geographic point location representations.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19145:2015

Geografisk information - Register för representation av geografiskt läge (ISO 19145:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Registry of representations of geographic point location (ISO 19145:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-8013208

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-16

Antal sidor: 44