Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19135-2:2012

Geografisk information - Procedurer för registrering - Del 2: Implementering med XML-schema

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19135-2:2012

Geografisk information - Procedurer för registrering - Del 2: Implementering med XML-schema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet. Följ länken och se om du omfattas av avtalet Geodatastandarder tillgängliggörs kostnadsfritt.  

Teknisk specifikation som specificerar ett XML-schema baserat på SS-EN ISO 19135-1 i syfte att förbättra möjligheter att beskriva, validera och överföra register och registerposter.

Den vänder sig till den som konstruerar register som ska kunna lagras och överföras. 

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Läs mer om: Tillgängliggöra geodata - så att de kan användas av andra

Omfattning
This Technical Specification defines Geographic ReGister XML (grg) encoding, an XML schema implementation derived from ISO 19135.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19135-2:2012

Geografisk information - Procedurer för registrering - Del 2: Implementering med XML-schema
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Procedures for item registration - Part 2: XML Schema Implementation

Artikelnummer: STD-86190

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-02

Antal sidor: 24