Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19130:2010

Geografisk information - Sensormodeller för positionering (ISO/TS 19130:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19130:2010

Geografisk information - Sensormodeller för positionering (ISO/TS 19130:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Teknisk specifikation som definierar olika matematiska modeller för att koppla en sensors avbildning till det som den avbildar på marken. Modellerna stöder beskrivning av fysiska sensorer för mikrovågor (SAR) och IR, översättning mellan pixelläge och plats på marken och utnyttjande av referenspunkter på marken. Specifikationen innehåller scheman som baseras på metadatastandarden SS-EN ISO 19115-1.
Revidering pågår för publicering som standard ISO 19130-1.

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This Technical Specification identifies the information required to determine the relationship between the position of a remotely sensed pixel in image coordinates and its geoposition. It supports exploitation of remotely sensed images. It defines the metadata to be distributed with the image to enable user determination of geographic position from the observations. This Technical Specification specifies several ways in which information in support of geopositioning may be provided. a) It may be provided as a sensor description with the associated physical and geometric information necessary to rigorously construct a Physical Sensor Model. For the case where precise geoposition information is needed, this Technical Specification identifies the mathematical formulae for rigorously constructing Physical Sensor Models that relate two-dimensional image space to three-dimensional ground space and the calculation of the associated propagated errors. This Technical Specification provides detailed information for three types of passive electro-optical/infrared (IR) sensors (frame, pushbroom and whiskbroom) and for an active microwave sensing system [Synthetic Aperture Radar (SAR)]. It provides a framework by which these sensor models can be extended to other sensor types. b) It may be provided as a True Replacement Model, using functions whose coefficients are based on a Physical Sensor Model so that they provide information for precise geopositioning, including the calculation of errors, as precisely as the Physical Sensor Model they replace. c) It may be provided as a Correspondence Model that provides a functional fitting based on observed relationships between the geopositions of a set of ground control points and their image coordinates. d) It may be provided as a set of ground control points that can be used to develop a Correspondence Model or to refine a Physical Sensor Model or True Replacement Model.

Ämnesområden

IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19130:2010

Geografisk information - Sensormodeller för positionering (ISO/TS 19130:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning (ISO/TS 19130:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-76069

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-12-02

Antal sidor: 156