Esri Shapefile

Specifikation av etablerat filformat för lagring och utbyte av geometrier och datauppgifter som hör ihop med dessa. 

Läs mer

Läs specifikationen