Standard Svensk standard · SS-ISO 19123-2:2018

Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande representation - Del 2: Implementering (ISO 19123-2:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19123-2:2018

Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande representation - Del 2: Implementering (ISO 19123-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard som specificerar hur man kodar UML-modellen i ISO 19123. Beskriver principerna för kodning och särskilt kodning i GML.
Standarden tar även upp kodning uppdelad som en del i GML och en del i ett rasterformat.
Standarden vänder sig till den som vill göra sådan kodning.

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This document specifies a concrete1) implementable, conformance-testable coverage structure based on the abstract schema for coverages defined in the ISO 19123 schema for coverage geometry. This document defines a structure that is suitable for encoding in many encoding formats.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 19123-2:2018

Geografisk information - Schema för geometri och funktioner för yttäckande representation - Del 2: Implementering (ISO 19123-2:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Schema for coverage geometry and functions - Part 2: Coverage implementation schema (ISO 19123-2:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80007717

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-09

Antal sidor: 44