Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19159-3:2018

Geografisk information - Kalibrering, validering och certifiering av fjärranalyssensorer och data - Del 3: SAR/InSAR

Status: Gällande

Teknisk specifikation som behandlar kalibrering, validering och certifiering av SAR/InSAR.

Läs mer om: Producera geodata - genom att samla in, bearbeta, koda och lagra dem

Omfattning
This document defines the calibration of SAR/InSAR sensors and validation of SAR/InSAR calibration information. This document addresses earth based remote sensing. The specified sensors include airborne and spaceborne SAR/InSAR sensors. This document also addresses the metadata related to calibration and validation.

Ämnesområden

IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Calibration and validation of remote sensing imagery sensors and data - Part 3: SAR/InSAR

Artikelnummer: STD-80006775

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-19

Antal sidor: 68