Standard Svensk standard · SS 637009:2016

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637009:2016

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Tillämpningsstandard (även benämnd Forestand) som anger hur man beskriver resultat från bestämningar av egenskaper hos bestånd, delar av bestånd, ståndorter, markområden och enstaka träd samt när och var specifika skogsbruksåtgärder planeras äga rum eller har ägt rum.
Standarden beskriver informationens innebörd och struktur samt regler för XML-kodning.

Omfattning
Skillnader mot utgåva 1 beskrivs i Orientering.Denna standard specificerar följande information: — resultat från bestämningar av egenskaper hos bestånd, delar av bestånd, ståndorter, markområden och enstaka träd — beskrivning av när, var, hur och med vilket resultat en inventering av skogen ägt rum — beskrivning av när och var specifika skogsbruksåtgärder planeras äga rum eller har ägt rum. Denna standard omfattar typer av bestämningar som i första hand avser stående skog. De flesta typerna av bestämningar är dock tillämpbara även på ett uttag av virke. Denna standard specificerar följande aspekter på informationen: — beskrivning av innebörden hos informationens olika delar — klassdiagram som redogör för informationens struktur — villkor för när information är obligatorisk — regler för när och hur värdeförråd får anpassas — regler för XML-kodning av informationen — regler för utformning av XML-schema för validering av data — specifikation av vad som, utöver denna standard, behöver överenskommas vid datautbyte. Denna standard omfattar inte: — krav på vilka bestämningar som ska göras i ett visst sammanhang inte — XML-schema — kommunikationsprotokoll för datautbyte.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Lantbruk och skogsbruk Allmänt (65.020.01) Landskapsvård och skogsskötsel (65.020.40) Övrigt (65.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637009:2016

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Geographic information - Data on forest and forest management

Artikelnummer: STD-8019469

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-03-15

Antal sidor: 152

Ersätter: SIS-TR 43:2013 , SS 637009:2013 , SS 637009:2013