Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 43:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog - Handbok

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637009:2016
Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 43:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Syftet med denna handbok är att ge vägledning vid tillämpning av standarden SS 637009:2013, Geografisk information – Data om skog och brukande av skog. Den är tänkt att användas tillsammans med standarden. Syftet med standarden är att åstadkomma interoperabilitet mellan IT-system så att väldefinierad information om skog och brukande av skog kan utbytas. Standarden ger dock många möjligheter och alternativ. Skälet till det, är att den ska vara användbar i många sammanhang. Att tillämpa standarden innebär därför att, som ett första steg, beskriva hur standarden ska tillämpas i det aktuella fallet. I standarden och i denna handbok används termen överenskommelse för en sådan beskrivning. Det handboken ger vägledning om är därför till stor del inriktat på just överenskommelsen; insikten att överenskommelsen behövs, vem som tar fram den, vad den måste innehålla och hur XML-kodningen av data påverkas. Denna utgåva av handbok har tagits fram innan standarden har publicerats. Det betyder i praktiken att det inte finns några större erfarenheter från användningen av standarden. Det är därför troligt att handboken kommer att revideras eller kompletteras med annat material när erfarenheterna ökar. Handboken vänder sig till verksamhetsexperten inom skogsbrukets planering som behöver känna till standardens möjligheter och förstå standardens syn på verkligheten. Verksamhetsexperten deltar i projekt för att ta fram överenskommelser mellan parter och för att utveckla IT-system. Verksamhetsexperten har kunskaper om vilka uppgifter som kan samlas in, vilka uppgifter som finns i befintliga databaser och register och vilka uppgifter som behövs för olika analyser. Handboken ger stöd i att översätta denna kunskap till standardens begrepp och att exempelvis välja vilka egenskaper som det måste finnas uppgifter om.Handboken vänder sig också till systemutvecklare av IT-stöd för lagring och analys av uppgifter om skog.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Lantbruk och skogsbruk Allmänt (65.020.01) Landskapsvård och skogsskötsel (65.020.40) Övrigt (65.020.99)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 43:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog - Handbok
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Data on forest and forestry - Handbook

Artikelnummer: STD-100188

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-11-21

Antal sidor: 56

Ersätts av: SS 637009:2016