Standard Svensk standard · SS 637009:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637009:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637009:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar information som kan utbytas om skog och brukande av skog.Denna standard specificerar följande information:— resultat från bestämningar av egenskaper hos bestånd, delar av bestånd, ståndorter, markområden och enstaka träd— beskrivning av när, var, hur och med vilket resultat en inventering av skogen ägt rum— beskrivning av när och var specifika skogsbruksåtgärder planeras äga rum eller har ägt rum.Denna standard omfattar typer av bestämningar som i första hand avser stående skog. De flesta typerna av bestämningar är dock tillämpbara även på ett uttag av virke.Denna standard specificerar följande aspekter på informationen:— beskrivning av innebörden hos informationens olika delar— klassdiagram som redogör för informationens struktur— villkor för när information är obligatorisk— regler för när och hur värdeförråd får anpassas— regler för XML-kodning av informationen— regler för utformning av XML-schema för validering av data— specifikation av vad som, utöver denna standard, behöver överenskommas vid datautbyte.Denna standard omfattar inte— krav på vilka bestämningar som ska göras i ett visst sammanhang eller — XML-schema— kommunikationsprotokoll för datautbyte.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99) Lantbruk och skogsbruk Allmänt (65.020.01) Landskapsvård och skogsskötsel (65.020.40) Övrigt (65.020.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 637009:2013

Geografisk information - Data om skog och brukande av skog
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 930 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 930 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svenska institutet för standarder

Internationell titel: Geographic information - Data on forest and forestry

Artikelnummer: STD-100087

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-30

Antal sidor: 140

Finns även på: SS 637009:2013

Ersätts av: SS 637009:2016