Standard Svensk standard · SS 637004:2009

Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Applikationsschema

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Lantmäteriet gällande förbetalda standarder inom geodataområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.   http://www.sis.se/geodatastandarder-kostnadsfritt/

Tillämpningsstandard som anger hur man beskriver vägnät och järnvägsnät och hur man kopplar information om företeelser till sådana nät. Exempel på företeelser är skyltar och trafikföreskrifter. De objekttyper som representerar företeelserna förvaltas i en särskild objekttypskatalog kallad Objekttypskatalog Väg.
Standarden beskriver informationens innebörd och struktur.

XML-kodning framgår inte av standarden men för NVDB beskrivs kodningen i en särskild specifikation från Trafikverket:

NVDB - Formatspecifikation för XML (version 3.2)

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
Denna standard definierar modeller för information som beskriver väg- och järnvägsnät. Den definierar också hur annan information knyts till dessa nät. Standarden fokuserar på överföring av dessa informationsmängder mellan olika system. Standarden stödjer metadatahantering inklusive kvalitetsrapportering.

Standarden omfattar inte

— definition av nätanknutna företeelser

— regler för hur verklighetens företeelser representeras som data

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Allmänt Elektroteknik (29.020) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50) IT-tillämpningar inom transport (35.240.60) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Väg- och järnvägsinformation, SIS/TK 320

Internationell titel: Geographic information - Road and railway networks - Application schema

Artikelnummer: STD-70270

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-07-28

Antal sidor: 164

Ersätter: SS 637004-1:2006 , SS 637004-1:2006