Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 103

Fästelement

Fästelement, med eller utan gängor, används av i stort sett all tillverkningsindustri där sammansättning och montering sker. Det är därför viktigt att skapa underlag för enhetlig produktinformation för att uppnå god ekonomi vid tillverkning, enkla förfaranden vid beställning, leverans och montering samt säkerställa slutfunktion och utbytbarhet hos fästelementen.

Huvudmålet för standardiseringen av gängor och gängtoleranser är att erhålla ett gängsystem som används för konstruktionsgängor världen över och vid sidan av detta, men endast där speciellt definierade och accepterade behov finns, internationellt accepterade gängsystem för speciella applikationer. Standardisering av fästelement syftar till att öka kvaliteten på samt förenkla och förbilliga de fästelementtyper som används idag. Bl.a. för att man bättre skall kunna utnyttja egenskaperna hos de material som används i fästelementen. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 65 standarder
EN ISO 3506-2, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse pitch thread and fine pitch thread (ISO/DIS 3506-2:2018)
EN ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse pitch thread and fine pitch thread (ISO/DIS 3506-1:2018)
ISO 2702, Fästelement - Sätthärdade gängpressande skruvar - Hållfasthetsfordringar
ISO 10642, Hexagon socket countersunk head screws
EN ISO 888, Fästelement - Skruvar och pinnskruvar - Nominella längder och gänglängder
EN ISO 4042, Fästelement - Elektrolytiska beläggningar på fästelement (ISO/DIS 4042:2017)
ISO 3269, Fästelement - Mottagningskontroll
EN ISO 3506-6, Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 6: Vägledning för val av rostfria stål och nickellegeringar för fästelement
EN ISO 3506-5, Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 5: Speciella fästen för värmebeständighet och högtemperaturapplikationer
EN ISO 898-3, Fästelement - Mekaniska egenskaper för fästelement av kolstål och legerade stål - Del 3: Brickor
ISO 22430, Fästelement -
ISO 10484, Fästelement -
ISO 4015, Fästelement - Delgängade sexkantsskruvar med reducerad stam (stamdiameter ungefär lika med medeldiameter) - Produktklass B
EN ISO 10683, Fästelement - Icke-elektrolytiska ytbeläggningar med zinkflagor
ISO 10683, Fästelement - Icke-elektrolytiska ytbeläggningar med zinkflagor
ISO 3506-6, Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 6:
ISO 3506-2, Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 2: Muttrar
ISO 3506-1, Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 1: Skruvar och pinnskruvar
ISO 4042, Fästelement - Elektrolytiska beläggningar på fästelement
ISO 8675, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) med fas, med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
ISO 8674, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
ISO 8673, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B
ISO 7719, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B
ISO 7042, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B
ISO 12126, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant (helmetalliska) med metriska ISO-gängor, med fin delning - Produktklass A och B
ISO 12125, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant med metriska ISO-gängor (med icke-metallisk insats) med fin delning, utförande 2 - Produktklass A och B
ISO 7044, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant (helmetalliska) - Produktklasser A och B
ISO 7043, Fästelement - Flänslåsmuttrar med sexkant (med icke-metallisk insats) - Produktklass A och B
ISO 7041, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke-metallisk insats) - Produktklass A och B
ISO 7040, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke-metallisk insats) - Produktklasserna A och B
ISO 4161, Fästalement - Flänsmuttrar med sexkant - Produktklass A och B
ISO 4035, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) - Produktklasserna A och B
ISO 4034, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklass C
ISO 4033, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) - Produktklasserna A och B
ISO 4032, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklasserna A och B
EN ISO 8675, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) med fas, med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8675:2016)
EN ISO 8674, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8674:2016)
EN ISO 8673, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) med metriska gängor med fin delning - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 8673:2016)
EN ISO 7719, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 7719:2016)
EN ISO 7042, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) - Produktklasserna A och B
EN ISO 7040, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke-metallisk insats) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 7040:2016)
EN ISO 4035, Fästelement - Låga sexkantsmuttrar (utförande 0) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4035:2016)
EN ISO 4034, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklass C (ISO/DIS 4034:2016)
EN ISO 4033, Fästelement - Höga sexkantsmuttrar (utförande 2) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4033:2016)
EN ISO 4032, Fästelement - Sexkantsmuttrar (utförande 1) - Produktklasserna A och B (ISO/DIS 4032:2016)
ISO 10663, Fästelement - Flänsmuttrar med sexkant och metriska gängor, med fin stigning - Produktklass A och B
ISO 10513, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B8, 10 och 12
EN ISO 10513, Fästelement - Höga sexkantslåsmuttrar (helmetalliska) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B
ISO 10512, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B
EN ISO 10512, Fästelement - Sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) med metriska ISO-gängor med fin delning - Produktklasser A och B (ISO/DIS 10512:2016)
ISO 10511, Fästelement - Låga sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) - Produktklasser A och B
EN ISO 10511, Fästelement - Låga sexkantslåsmuttrar (med icke metallisk insats) - Produktklasser A och B (ISO/DIS 10511:2016)
SS 320000:2016, Fästelement - Sätthärdade, anlöpta gängpressande skruvar med metriska gängor - Mekaniska egenskaper och funktionskrav
EN 14399-8, Fästelement - Höghållfasta fästelement för förspänning i stålkonstruktioner - Del 8: System HV - Skruvförband med passkruvar med sexkantshuvud och sexkantsmuttrar
EN 14399-7, Fästelement - Höghållfasta fästelement för förspänning i stålkonstruktioner - Del 7: System HR - Skruvförband med sänkskruvar och sexkantsmuttrar
EN 14399-9, Fästelement - Höghållfasta fästelement för förspänning i stålkonstruktioner - Del 9: System HR och HV - Spänningsindikatorer för skruvförband
EN 14399-10, Fästelement - Höghållfasta fästelement för förspänning i stålkonstruktioner - Del 10: System HRC - Skruvförband med kalibrerad förspänning
EN ISO 1891-4, Fästelement - Terminologi - Del 4: Kontroll, inspektion, leverans, godkännande och kvalitet (ISO/FDIS 1891-4:2017)
ISO/TR 20491, Fundamentals of Hydrogen Embrittlement in Steel Fasteners
ISO 898-3, Fästelement - Mekaniska egenskaper för fästelement av kolstål och legerade stål - Del 3: Brickor
ISO 3506-5, Fästelement - Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål - Del 5: Speciella fästen för värmebeständighet och högtemperaturapplikationer
ISO 19088, NWIP Hydrogene embrittlement, Measurement Method of Sensitivity for Hydrogene Embrittlement of High Strength Bolts (10.9, 12.9 garde)
ISO 6157-3, Fästelement - Ytdefekter - Del 3: Skruvar och pinnskruvar för särskilda krav
ISO 6157-2, Fästelement - Ytdefekter - Del 2: Muttrar
ISO 6157-1, Fästelement - Ytdefekter - Del 1: Skruvar och pinnskruvar för allmänna krav
Visa fler Visa färre
Utgivet 302 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
Arvid Nilsson Sverige AB, Kungälv
Bulten AB, Göteborg
BUMAX AB, Åshammar
Georg Fischer AB, Stockholm
Metalock Engineering Sweden AB, Göteborg
Nord-Lock AB, Mattmar
Scania CV AB, Södertälje
U-nite Fasteners Technology AB, Uddevalla
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 1, Screw Threads
ISO/TC 2, Fasteners
ISO/TC 2/SC 10, Product standards for fasteners
ISO/TC 2/SC 10/WG 2, External and internal drive screws and studs
ISO/TC 2/SC 10/WG 3, Nuts
ISO/TC 2/SC 10/WG 5, Slotted and recessed fasteners and tapping screws
ISO/TC 2/SC 11, Fasteners with metric external thread
ISO/TC 2/SC 12, Fasteners with metric internal thread
ISO/TC 2/SC 13, Fasteners with non- metric thread
ISO/TC 2/SC 14, Surface coatings
ISO/TC 2/SC 7, Reference Standards for fasteners
ISO/TC 2/WG 13, Washer and non-threaded fasteners
ISO/TC 2/WG 17, Stainless steel fasteners
ISO/TC 5/SC 5, Threaded or plain end butt-welding fittings, threads, gauging of threads
CEN/TC 185, Fasteners
CEN/TC 185/WG 6, Structural bolting
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om Fästelement
Aktuella remisser att kommentera

Ämnesområden

Mekaniska system och komponenter Fästelement Fästelement Allmänt Bultar, skruvar och pinnskruvar Muttrar Brickor, låselement Nitar Stift, spik Ringar, bussningar, hylsor Klammer, märlor och övriga fästelement Övriga fästelement


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Två kommittéer blir en!

Sedan 2016-01-12 är SIS/TK 103, Fästelement en sammanslagning av de båda kommitteerna SIS/TK 102, Gängor och gängtoleranser och SIS/TK 103, Fästelement. Är du intresserad av gängor eller gängtoleranser, se kontaktinformation nedan.

Kalender
2018
mars
ons
14
Nästa fysiskt möte på SIS
09:30 - 12:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain

Hikmet Hussain
Projektledare
08-55552194
hikmet.hussain@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
0855552046
yamen.kadoura@sis.se