Standard Svensk standard · SS-EN ISO 225:2010

Fästelement - Skruvar, pinnskruvar och muttrar - Symboler och beteckningar för geometriska mått (ISO 225:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 225:2010

Fästelement - Skruvar, pinnskruvar och muttrar - Symboler och beteckningar för geometriska mått (ISO 225:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 195 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 195 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 912 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines the symbols and gives descriptions of the dimensions of bolts, screws, studs and nuts for use in the appropriate product standards and drawings. NOTE 1 The figures of the fasteners in this International Standard are given only as examples. NOTE 2 In addition to terms used in the three official ISO languages (English, French and Russian), this International Standard gives the equivalent terms in Chinese, German, Italian, Japanese, Spanish and Swedish; these are published under the responsibility of the member bodies for China (SAC), Germany (DIN), Italy (UNI), Japan (JISC), Spain (AENOR) and Sweden (SIS), and are given for information only. Only the terms given in the official languages can be considered as ISO terms. Successive order of languages: en: English fr: French ru: Russian zh: Chinese de: German it: Italian ja: Japanese es: Spanish sv: Swedish

Ämnesområden

Mekaniska system (01.040.21) Fästelement Allmänt (21.060.01) Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10) Muttrar (21.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 225:2010

Fästelement - Skruvar, pinnskruvar och muttrar - Symboler och beteckningar för geometriska mått (ISO 225:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 195 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 195 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 912 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Ryska Franska Tyska

Framtagen av: Fästelement, SIS/TK 103

Internationell titel: Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols and descriptions of dimensions (ISO 225:2010)

Artikelnummer: STD-75532

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-08

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-ISO 225 , SS-EN 20225