Standard Svensk standard · SS-ISO 5845-1

Ritregler - Förenklad ritning av förband med fästelement - Del 1: Allmänna regler

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Fästelement Allmänt (21.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Simplified representation of the assembly of parts with fasteners - Part 1: General principles

Artikelnummer: STD-17609

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 12