Standard Svensk standard · SS 3148

Ritregler - Symboler för riktning och första uppspänning

Status: Gällande

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Grekiska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Symbols for direction and first clamping

Artikelnummer: STD-19298

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-10-18

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 3148