Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15785

Ritregler - Symboler for presentation och angivelse av limmade, falsade och pressade fogar (ISO 15785:2002)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes rules for the symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints in technical drawings.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Symbolic presentation and indication of adhesive, fold and pressed joints (ISO 15785:2002)

Artikelnummer: STD-32771

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-08-09

Antal sidor: 12