Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2203

Ritregler - Förenklad ritning av kugghjul (ISO 2203:1973)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard fastställer för-enklad återgivning av den tandade delen av kugghjul, inklusive snäckhjul, snäckskruvar och kedjehjul. Den är avsedd för detaljritningar och sammanställningsritningar. Den grundläggande principen är att hjul respektive skruv (utom i längdsnitt) återges som en solid del utan kuggar eller tänder, men med delningsytan markerad med en fin långstreckad enpunktslinje. ANM: För enhetligheten i figurerna i denna internationella standard används den första kvadrantens projektionsmetod (metod E). Det bör förstås att den tredje kvadrantens projektionsmetod (metod A) likväl kan användas utan att detta påverkar de fastställda principerna.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Kugg- och snäckväxlar (21.200)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)

Artikelnummer: STD-21778

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-12-30

Antal sidor: 20

Ersätter: SMS 2541