Standard Swedish standard · SS-EN ISO 2203

Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 2203

Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard fastställer för-enklad
återgivning av den tandade delen av kugghjul,
inklusive snäckhjul, snäckskruvar och kedjehjul.
Den är avsedd för detaljritningar och sammanställningsritningar.
Den grundläggande principen är att hjul respektive
skruv (utom i längdsnitt) återges som en
solid del utan kuggar eller tänder, men med delningsytan
markerad med en fin långstreckad enpunktslinje.
ANM: För enhetligheten i figurerna i denna internationella
standard används den första kvadrantens
projektionsmetod (metod E). Det bör förstås att den
tredje kvadrantens projektionsmetod (metod A) likväl
kan användas utan att detta påverkar de fastställda
principerna.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Gears (21.200)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 2203

Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-21778

Edition: 1

Approved: 12/30/1997

No of pages: 20

Replaces: SMS 2541