Standard Swedish standard · SS-EN ISO 2203

Technical drawings - Conventional representation of gears (ISO 2203:1973)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard fastställer för-enklad återgivning av den tandade delen av kugghjul, inklusive snäckhjul, snäckskruvar och kedjehjul. Den är avsedd för detaljritningar och sammanställningsritningar. Den grundläggande principen är att hjul respektive skruv (utom i längdsnitt) återges som en solid del utan kuggar eller tänder, men med delningsytan markerad med en fin långstreckad enpunktslinje. ANM: För enhetligheten i figurerna i denna internationella standard används den första kvadrantens projektionsmetod (metod E). Det bör förstås att den tredje kvadrantens projektionsmetod (metod A) likväl kan användas utan att detta påverkar de fastställda principerna.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Gears (21.200)


Product information

Language: English Swedish

Written by: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

International title:

Article no: STD-21778

Edition: 1

Approved: 12/30/1997

No of pages: 20

Replaces: SMS 2541