Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard specificerar regler och överenskommelser för angivelse av krav för formgjorda artiklar i teknisk produktdokumentation. I standarden anges även proportioner och mått för grafiska symboler för dessa angivelser.

ANM. Figurerna i denna internationella standard illustrerar enbart texten och är inte avsedda att visa verklig tillämpning. Således är figurerna förenklade och icke fullständigt mått- och toleranssatta och visar endast allmänna principer som kan gälla oberoende av teknikområde.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Measuring instruments (17.040.30) Iron and steel castings (77.140.80)


Product information

Language: Swedish

Written by: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

International title:

Article no: STD-72057

Edition: 1

Approved: 2/2/2009

No of pages: 68

Also available in: SS-EN ISO 10135:2009

Replaces: SS-ISO 10135:2007