Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard specificerar regler och överenskommelser för angivelse av krav för formgjorda artiklar i teknisk produktdokumentation. I standarden anges även proportioner och mått för grafiska symboler för dessa angivelser.ANM. Figurerna i denna internationella standard illustrerar enbart texten och är inte avsedda att visa verklig tillämpning. Således är figurerna förenklade och icke fullständigt mått- och toleranssatta och visar endast allmänna principer som kan gälla oberoende av teknikområde.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Measuring instruments (17.040.30) Iron and steel castings (77.140.80)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-72057

Edition: 1

Approved: 2/2/2009

No of pages: 68

Also available in: SS-EN ISO 10135:2009

Replaces: SS-ISO 10135:2007