Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ritningsangivelser för formgjorda artiklar i teknisk produktdokumentation (TPD) (ISO 10135:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ritningsangivelser för formgjorda artiklar i teknisk produktdokumentation (TPD) (ISO 10135:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Arbetar du med ritningar för gjutgods ör det här den standard du behöver för att tolka symboler och andra ritningsangivelser. Standarden gäller för alla material som används för detaljer som framställs i formar, även smidda detaljer.

För att på ritningsunderlagen kunna ange de många krav som ställs, t.ex. släppningar, delningar, används symboler. I den här standarden förklaras alla dessa med många exempel.

Standarden är på svenska men finns även i engelsk version.

Omfattning
Denna internationella standard specificerar regler och överenskommelser för angivelse av krav för formgjorda artiklar i teknisk produktdokumentation. I standarden anges även proportioner och mått för grafiska symboler för dessa angivelser.ANM. Figurerna i denna internationella standard illustrerar enbart texten och är inte avsedda att visa verklig tillämpning. Således är figurerna förenklade och icke fullständigt mått- och toleranssatta och visar endast allmänna principer som kan gälla oberoende av teknikområde.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Mätinstrument (17.040.30) Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ritningsangivelser för formgjorda artiklar i teknisk produktdokumentation (TPD) (ISO 10135:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)

Artikelnummer: STD-72057

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-02-02

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN ISO 10135:2009

Ersätter: SS-ISO 10135:2007