Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10135:2009

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Ritningsangivelser för formgjorda artiklar i teknisk produktdokumentation (TPD) (ISO 10135:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies rules and conventions for the indications of requirements for moulded parts on technical product documentation. It also specifies the proportions and dimensions of the graphical symbols used for this representation.

NOTE The figures in this International Standard merely illustrate the text and are not intended to reflect actual application. Consequently, the figures are simplified and are not fully dimensioned and toleranced, showing only the relevant general principles applicable in any technical area.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Mätinstrument (17.040.30) Gjutgods av stål och järn (77.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Toleranser, SIS/TK 507/AG 05

Internationell titel: Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) (ISO 10135:2007)

Artikelnummer: STD-68778

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-02-02

Antal sidor: 64

Finns även på: SS-EN ISO 10135:2009

Ersätter: SS-ISO 10135:2007