Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3952-4

Ritregler - Kinematik - Förenklad framställning -Del 4: (ISO 3952-4:1984)

Status: Gällande

Omfattning
Defines the graphical symbols for elements of kinematic diagrams of products in all branches of industry.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Kugg- och snäckväxlar (21.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Kinematic diagrams - Graphical symbols - Part 4: (ISO 3952-4:1984)

Artikelnummer: STD-21594

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-21

Antal sidor: 12