Standard Svensk standard · SS 64004:2014

Konsekvensklassning av svetsförband

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard omfattar en beskrivning av konsekvensklasser och hur dessa ska anges för att informera efterföljande led om allvarlighet och känslighet för en svetsad konstruktion. Denna standard omfattar alla typer av svetsförband och är materialoberoende.Standarden anger inte hur produktion, kontroll och dokumentation ska utformas för att säkerställa konse-kvensklassens intentioner.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Svetsfogar (25.160.40)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svetsbeteckningar, SIS/TK 117

Internationell titel: Consequence classification for welded joints

Artikelnummer: STD-101248

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-02-26

Antal sidor: 28