Standard Swedish standard · SS 64004:2014

Consequence classification for welded joints

Status: Valid

Scope
Denna standard omfattar en beskrivning av konsekvensklasser och hur dessa ska anges för att informera efterföljande led om allvarlighet och känslighet för en svetsad konstruktion.

Denna standard omfattar alla typer av svetsförband och är materialoberoende.

Standarden anger inte hur produktion, kontroll och dokumentation ska utformas för att säkerställa konse-kvensklassens intentioner.

Subjects

Mechanical engineering drawings (01.100.20) Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-101248

Edition: 1

Approved: 2/26/2014

No of pages: 28