Handbok

Koordinatmätteknik

Köp

Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Användningen av koordinatmätmaskiner ökar inom industrin. Koordinatmätmaskiner utvärderar mätresultat med programvara, vilket ställer andra krav på användaren jämfört med traditionella mätvektyg.

Handboken vänder sig till de som vill öka sitt kunnande inom koordinatmätteknik. Boken fungerar bra som kurslitteratur och är en utmärkt referenshandbok för framtida frågor och funderingar inom området.

Koordinatmätteknikboken är den mest kompletta hand¬boken på marknaden och är skriven av Sveriges mest kompetenta personer inom mätteknik.

På ett lättfattat sätt ser du hur en koordinatmätmaskin generellt fungerar, hur kalibrering enligt SS-EN ISO 10360 standarden genomförs och hur arbetet med en CAD-modell kan genomföras. Genomgång av speciella applikationer beskrivs.

Du får även veta hur du bör arbeta med maskinerna i avseende på:
• tolkning av ritningar
• tolkning av en mätberedning
• mätning av F form och L läge
• måttjämkning
• mätosäkerhetsberäkning
• för och nackdelar med
koordinatmätmaskin

Boken vänder sig särskilt till dig inom konstruktion, produktions- och kontrollteknik och till dig som arbetar som mätmaskinsoperatör samt leverantörer av koordinatmaskiner.

Ämnesområden

Allmänt Längd- och vinkelmätning (17.040.01) Mätinstrument (17.040.30)


Köp

Handbok

Koordinatmätteknik
Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-67211

Beteckning: SIS HB 543

Utgåva: 2

Utgiven: 2008-10-21

Antal sidor: 154

Förlag: Svenska institutet för standarder