Standardutveckling · SIS/TK 298

Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar omfattas av bl.a. EUs direktiv 2014/68/EU, vanligen benämnt PED. Vad bör man tänka på när man planerar att beställa, beräkna, konstruera, tillverka, importera, använda en anläggning med tryckkärl och rörledningar? Hur uppfyller du EU-direktiv (PED, AFS 2016:1) med hjälp bl.a. av serierna SS-EN 13445 för tryckkärl (ej eldberörda) och SS-EN 13480 för industriella rörledningar av metalliska material? Du behöver kanske hjälp när det gäller tolkningar av regler, standarder, EU-direktiv?

SIS tekniska kommitté för konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler för tryckkärl och industriella rörledningar till svenska industrin, konsulter, konstruktörer, anläggningsägare, tillverkare, importörer, inköpare och andra som berörs av reglerna för tryckbärande anordningar. Gamla normer och anvisningar som Tryckkärlsnormer och Rörledningsnormer är i stora delar inaktuella, de uppfyller i vissa delar inte de krav på säkerhet som ställs i EU:s direktiv. Kommittén har bl a översatt standarderna SS-EN 13445 och SS-EN 13480 för att underlätta användningen av dessa standarder som gäller.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska standarder (bl a SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 764, SS-EN 286, SS-EN 12952 och SS-EN 12953) för tryckbärande anordningar, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder EUs direktiv för tryckbärande anordningar.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN kommittéer:

  • CEN/TC 54 Unfired pressure vessels,
  • CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines,
  • CEN/TC 269 Shell and water-tube boiler,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för stationära anordningar),

och bevakar andra kommittéer:

  • CEN/TC 74 Flanges and their joints,
  • ISO/TC 11 Boilers and pressure vessels.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 35 standarder
EN 13445-4:2002/prA1, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 4: Tillverkning
EN 13445-4:2002/A4, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 4: Tillverkning
EN 16125, LPG equipment and accessories - Pipework systems and supports - LPG liquid phase and vapour pressure phase
EN 13445-1:2014/A1, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 1: Allmänt
EN 16125, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Rörsystem och stöd - Gasol (LPG) i vätskefas och ångfas
EN 13445-3:2014/A9, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
EN 13445-8:2014/A1, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 8: Allmänna krav för tryckkärl av aluminium och aluminiumlegeringar
EN 12542, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m³ - Konstruktion och tillverkning
EN 13480-9, Industriella rörledningar av metalliska material - Del 9:
EN 13445-4:2014/A2, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 4: Tillverkning
EN 13445-3:2014/A12, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
EN 13445-5:2014/A2, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 5: Kontroll och provning
EN 15776, Tryckkärl (ej eldberörda) - Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av gjutjärn med brottförlängning lika med eller mindre än 15%
EN 12953-5, Eldrörspannor - Del 5: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar
EN 764-7, Tryckbärande anordningar - Del 7: Säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar
EN 13445-11, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 11: Tilläggskrav för tryckkärl av titan och titanlegeringar
EN 13480-3:2017/A2, Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning
EN 13480-3:2017/A3, Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning
EN 13445-12, Unfired pressure vessels - Additional requirements for pressure vessels of copper and copper alloys
EN 13480-4:2017/A1, Industriella rörledningar av metalliska material - Del 4:
EN 13445-14, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 14:
EN 13445-3:2014/A14, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
EN 13445-3/prA15, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
EN 13445-4:2014/A3, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 4: Tillverkning
EN 13445-10:2015/A1:2019, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 10: Tilläggskrav för tryckkärl av nickel och nickellegeringar
EN 12952-5, Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar
EN 12952-6, Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 6: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar
EN 13445-3/A16, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
EN 13480-3:2017/A1, Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning
EN 286-2, Enkla, ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 2: Tryckkärl för luftbroms- och tillhörande system på motorfordon och deras släpfordon
EN 286-3, Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 3: Ståltryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon
EN 286-4, Enkla ej eldberörda tryckkärl avsedda att innehålla luft eller kväve - Del 4: Aluminiumtryckkärl konstruerade för att innehålla tryckluft för spårbundna fordon
EN 13445-12, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 12: Tilläggskrav för tryckkärl av koppar och kopparlegeringar
EN 13445-3:2014/prA20:2019, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 3: Konstruktion
EN 13445-1, Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 1: Allmänt
Visa fler Visa färre
Utgivet 74 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Alfa Laval Lund AB, Lund
Arbetsmiljöverket, Stockholm
AstraZeneca AB Sweden, Södertälje
Caverion Sverige AB, Karlstad
DEKRA Industrial AB, Solna
Force Technology Sweden AB, Solna
Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar
FVB Sverige AB, Västerås
Getinge Sterilization AB, Getinge
Ingenjörsfirman Rörkraft AB, Karlshamn
Kiwa Inspecta AB, Solna
LaPlast AB, Kungsör
Northvolt AB, Stockholm
Nynas AB, Nynäshamn
OKG AB, Oskarshamn
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Preem AB, Lysekil
Rejlers Sverige AB, Älvsjö
Ringhals AB, Väröbacka
Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, Fagersta
UcoTek AB, Rönninge
Valmet AB, Göteborg
Valmet AB, Karlstad
Vattenfall AB Heat Nordic, Uppsala
VEÅ AB, Sävsjö
ÅF-Industry AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 11, Boilers and pressure vessels
ISO/TC 185, Safety devices for protection against excessive pressure
CEN/TC 267, Industrial piping and pipelines
CEN/TC 267/WG 3, Design and calculation
CEN/TC 269, Shell and water-tube boilers
CEN/TC 269/WG 1, Water-tube boilers
CEN/TC 269/WG 2, Shell boilers
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 54, Unfired pressure vessels
CEN/WS 064 Phase 2, Design and Construction Codes for Gen II to IV nuclear facilities (pilot case for process for evolution of AFCEN codes)
CEN/WS 064 Phase 3, Design and Construction Codes for Gen II, III and IV nuclear facilities
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Fluidsystem och delar Enheter för vätskelagring Tryckkärl Gasflaskor Rörledningskomponenter och rörledningar Rör Allmänt Tryckkärl - industriella rörledningar av metalliska material Hydrauliska system Övriga komponenter till hydrauliska system Energi- och värmeöverföring Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner Byggnadsmaterial och byggnader Bygginstallationer Centralvärme Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) Fluidsystem och komponenter Storheter och enheter Metrologi och mätning, fysikaliska fenomen Längd- och vinkelmätning Mätinstrument