Standard CEN Workshop Agreement · SIS-CWA 17377:2021

Beräknings- och konstruktionsregler för kärntekniska anläggningar från Gen II till IV (pilotfall för utveckling av AFCEN-koder)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard CEN Workshop Agreement · SIS-CWA 17377:2021

Beräknings- och konstruktionsregler för kärntekniska anläggningar från Gen II till IV (pilotfall för utveckling av AFCEN-koder)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This CWA lists proposed evolutions for the AFCEN codes considered in the Workshop to take into account the identified future needs of users. The covered areas are the mechanical equipments and the civil work of present (GEN II-III) and future (GEN IV) nuclear power plants and installations.

Ämnesområden

Kärnenergiteknik Allmänt (27.120.01)


Köp denna standard

Standard CEN Workshop Agreement · SIS-CWA 17377:2021

Beräknings- och konstruktionsregler för kärntekniska anläggningar från Gen II till IV (pilotfall för utveckling av AFCEN-koder)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Design and Construction Codes for Gen II to IV nuclear facilities (pilot case for process for evolution of AFCEN codes)

Artikelnummer: STD-80031478

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-04

Antal sidor: 292