Standard Svensk standard · SS-EN 13445-5:2021

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 5: Kontroll och provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-5:2021

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 5: Kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av detta dokument specificerar krav för kontroll och provning av stycke- eller serietillverkade
tryckkärl av stål i överensstämmelse med EN 13445–2:2021.
Speciella regler för cyklisk drift ges i bilaga G till denna del.
Speciella regler för kärl eller kärldelar i krypområdet ges i bilaga F och I till denna del.
ANM. De olika parternas ansvar i proceduren för bedömning av överensstämmelse ges i direktiv 2014/68/EU.
Information härom finns i CR 13445-7.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13445-5:2021

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 5: Kontroll och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing

Artikelnummer: STD-80039842

Utgåva: 4

Fastställd: 2021-05-26

Antal sidor: 92

Finns även på: SS-EN 13445-5:2021

Ersätter: SS-EN 13445-5:2014/A1:2018 , SS-EN 13445-5:2014+C5:2019 , SS-EN 13445-5:2014+C5:2019