Standard Svensk standard · SS-EN 13445-5:2014+C5:2019

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 5: Kontroll och provning

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar krav för kontroll och provning av stycke- eller serietillverkade tryckkärl av stål enligt EN 13445–2:2014.
Speciella regler för cyklisk drift ges i bilaga G i denna del.
Speciella regler för kärl (kärldelar) i krypområdet ges i bilaga F och I i denna del.
ANM. De olika parternas ansvar i proceduren för bedömning av överensstämmelse ges i direktiv 97/23/EG. Information härom finns i CR 13445-7.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing

Artikelnummer: STD-80009869

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-14

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 13445-5:2014+C5:2019

Ersätter: SS-EN 13445-5:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-5:2014+C4:2017