Standard Swedish standard · SS-EN 13445-5:2014+C5:2019

Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing

Status: Valid

Scope
Denna del av denna Europastandard specificerar krav för kontroll och provning av stycke- eller serietillverkade tryckkärl av stål enligt EN 13445–2:2014. Speciella regler för cyklisk drift ges i bilaga G i denna del. Speciella regler för kärl (kärldelar) i krypområdet ges i bilaga F och I i denna del. ANM. De olika parternas ansvar i proceduren för bedömning av överensstämmelse ges i direktiv 97/23/EG. Information härom finns i CR 13445-7.

Subjects

Pressure vessels (23.020.30) Unfired pressure vessels (SS-EN 13445) (23.020.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80009869

Edition: 1

Approved: 9/14/2018

No of pages: 84

Also available in: SS-EN 13445-5:2014+C5:2019

Replaces: SS-EN 13445-5:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-5:2014+C4:2017