Standard Svensk standard · SS-EN 13445-5:2014/A1:2018

Tryckkärl (ej eldberörda) - Del 5: Kontroll och provning

Status: Gällande

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the inspection and testing of individual and serially produced pressure vessels made of steels in accordance with EN 13445-2:2014. Special provisions for cyclic operation are given in Annex G of this Part. Special provisions for vessels or vessel parts working in the creep range are given in Annex F and Annex I of this Part. NOTE The responsibilities of parties involved in the conformity assessment procedures are given in Directive 97/23/EC. Guidance on this can be found in CR 13445-7.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Tryckkärl-ej eldberörda (SS-EN 13445) (23.020.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing

Artikelnummer: STD-80006585

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-11

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN 13445-5:2014+C4:2017 , SS-EN 13445-5:2014+C4:2017