Standard Svensk standard · SS 2634:2014

Behållare - Kupade gavlar med rak fläns (låg)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2634:2014

Behållare - Kupade gavlar med rak fläns (låg)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard omfattar mått och toleranser för lågkupade gavlar med rak fläns, främst avsedda för tryck-kärl och liknande behållare, som ska uppfylla kraven i någon av standarderna SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 12952 och SS-EN 12953.

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2634:2014

Behållare - Kupade gavlar med rak fläns (låg)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Containers - Klöpper Ends

Artikelnummer: STD-104914

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-12-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 2634