Standard Swedish standard · SS 2634:2014

Containers - Klöpper Ends

Status: Valid

Scope
Denna standard omfattar mått och toleranser för lågkupade gavlar med rak fläns, främst avsedda för tryck-kärl och liknande behållare, som ska uppfylla kraven i någon av standarderna SS-EN 13445, SS-EN 13480, SS-EN 12952 och SS-EN 12953.

Subjects

Cylinders


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Containers - Klöpper Ends

Article no: STD-104914

Edition: 2

Approved: 12/18/2014

No of pages: 20

Replaces: SS 2634