Standard Svensk standard · SS-EN 12952-4:2011

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer - Del 4: Beräkningar av återstående livslängd

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to water-tube boilers as defined in EN 12952-1:2001.

This European Standard specifies procedures for calculating the creep and/or the fatigue damage of boiler components during operation. These calculations are not required to be carried out by the manufacturer as part of his responsibilities within this European Standard.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasturbiner, ångturbiner, ångmaskiner (27.040) Tryckkärl - vattenrörspannor (27.060.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80955

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-08-15

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 12952-4